Κονδυλώματα

May 4, 2017

Βασικές Αρχές Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων

Η συχνότητα των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Ασθενειών (Σ.Μ.Ν) αυξάνει πολύ γρήγορα σε όλες τις χώρες είτε αναπτυγμένες είτε αναπτυσσόμενες. Μπορούν να προκαλέσουν όχι μόνο προβλήματα ατομικά στον […]