αναίμακτη επέμβαση

June 2, 2017

Αφαίρεση Ινομυωμάτων με λαπαροτομή -3

Άτεκνη 41χρ. παρουσιάστηκε σε εμάς παραπονούμενη για μηνορραγίες και μητρορραγίες λόγω 6 μεγάλων ινομωματων τα οποία εισχωρούσαν στην ενδομήτρια κοιλότητα. Έγινε αφαίρεση με ειδική τεχνική χωρίς […]
June 2, 2017

Αφαίρεση Ινομυωμάτων με λαπαροτομή -2

Άτεκνη 33χρ. ήρθε σε εμάς με ένα ινομύωμα περίπου 18εκ. διάμετρος, το οποίο εισχωρούσε στην ενδομήτρια κοιλότητα κατά τα 2/3 αυτής προκαλώντας βαριές αιμορραγίες (μηνορραγίες – […]